Östhammars jaktskytteklubb är en av de provbanor för Jägarexamen som finns i Uppsala län. Här kan du avlägga alla prov som krävs för ett komplett Jägarbevis. Normalt arrangerar vi provtagningar på tisdagar under perioden Maj t.o.m. augusti med praktiskt och teoretiskt prov. Vi har ett sommaruppehåll under Juli månad.

För grupper kan vi göra särskilda arrangemang under t.ex. en helg. Kontakta oss så diskuterar vi upplägget.

För att avlägga prov kontaktar du Mats Hård 073-805 01 71 eller via mail på famhard@icloud.com för att anmäla dig.
Obs! Medtag mobiltelefon eller surfplatta för att erlägga teoretiska provet på.
Ladda i förväg ned appen Teoriprov för jägarexamen, Viktigt att du anmäler dig innan! Klubben står ej för WiFi!

Behöver du hjälp med träning inför proven är du välkommen att kontakta
Sten Rundkvist 070-688 17 52 så hjälper han dig med träning och instruktör.

För en fullständig Jägarexamen som berättigar till innehav av såväl hagelvapen som kulvapen upp t.o.m. klass 1 krävs fyra delprov:
Teoretiskt prov, Hagelgevärsprov, Kulgevärsprov och Högviltprov.

Godkänt Teoretiskt prov är en förutsättning för att få avlägga de praktiska proven.

Hagelgevärsprovet
Består av fyra delmoment:
-Säker hagelvapenhantering
-Avståndsbedömning
-Skjutning mot markmål
-Lerduveskytte

Grundprov kulgevär
Består av två delmoment:
-Säker kulgevärshantering
-Precisionsskjutning

Högviltprovet
Kräver att grundprov kulgevär är godkänt innan provet får avläggas.
Innebär att skjuta tre serier på älgbanan som uppfyller minst kravet för bronsmärke enl. Jägareförbundets regler (Tre serier med samtliga skott inom träffområdet). Serierna skall skjutas under samma dag på max 9 försök.

Om man bara är intresserad av jakt med hagel- eller kulgevär så går det bra att bara avlägga teoretiskt prov plus hagel- eller kulgevärsprov.

Avgifter för proven bestäms av Naturvårdsverket och är för närvarande (2024): 

Teoretiskt prov    500 kr
Hagelgevärsprovet, komplett     400 kr
Grundprov kulgevär, komplett        200 kr
Omprov, per delmoment      100 kr
Högviltprov (3 serier)200 kr
Tilläggsserier högviltprov  50 kr

Kostnader för ammunition tillkommer.
Glöm inte att ta med giltig legitimation till provtagningen!

Välkommen att avlägga Jägarexamensprov hos oss i Östhammar!