Ordförande   Joakim Eriksson
Vice ordförandeMattias Lindgren
Sekreterare Stefan Ekman
Kassör        Yvonne Andersson
Ledamot    Gert Söderberg
Julia Klingvik
Mattias Lindgren
Mikael Larsson
Stefan Karlsson
Sten Rundkvist
Suppleant Fredrik Kocken
Ulf Andersson
Valberedning  Percy Edin
Torvald Markusson
Håkan Eriksson
RevisorerBörje Nilsson
Erik
Stefan Runarsson sup


Ansvariga på banan

BanchefJoakim Eriksson
Hagel Trap, SportingMikael Larsson
Hagel Skeet Sten Rundkvist
Kula 80m & 50mStefan Karlsson, Stefan Ekman
LuftgevärsbananRolf Sörehall
Ungdomsansvarigosthammarsjsk@gmail.com
Ansvarig hemsidanJulia Klingvik
Yvonne Andersson (kalendern)
Sociala medierJulia Klingvik (Facebook + Instagram)
Joakim Eriksson (Facebook)
Mikael Larsson (Facebook)
Paviljongen Mattias Lindgren
JägarexamenMats Hård