Skeet

Skeet skjuts på en bana med ett torn (högt placerad kastmaskin) till vänster och en låda (lågt placerad kastmaskin) till höger med sju skjutstationer utplacerade i en halvcirkel räknat från torn till lådan samt en åttonde station mellan tornet och lådan. Duvornas kastriktning och kasthöjd är fast inställda enligt reglementet och man skjuter både på enkla duvor (duva kastad från en maskin) och dubbléer (en duva från vardera maskinen som kastas samtidigt). Vid skytte mot dubbléer måste en av duvorna skjutas före den andra enligt ett förut bestämt mönster. Endast ett skott får avlossas mot varje duva.

Trap

Nordisk trap är en stor lerduvegren. Avståndet och duvornas hastighet är mindre än i trap och tävlingsformen är därför utmärkt som introduktion i lerduveskyttet. Fem skjutstationer är placerade tio meter bakom kastmaskinen som är rörlig i sidled men med fast inställd höjdelevation enligt regelboken. Skytten får endast skjuta ett skott per duva.

Sporting

Sporting är ett lerduveskytte där stationerna har olika typer av
duvor samt kastvinklar från olika håll och kanter. Kastmaskiner är utplacerade i olika
naturmiljöer, i torn, bakom buskar och plank.

Visste ni förresten att flera av våra kastare på sportingbanan drivs på solenergi?


Prislista
Medlem40kr/serie
Icke medlem60kr/serie
Ta med egen amunition1 serie = 25 skott
Vi tar swish och kontanter