Luftgevärsbanan är också ett väldigt nytt inslag i klubbens verksamhet, banan kunde köpas in tack vare bidrag från Carl G Beck-Friis Stiftelse för naturvård och hembygdskultur år 2019. Banan står i klubbhuset och nyttjas för det mesta på vinterhalvåret för den som vill hålla igång sitt kulskytte.