Här nedanför finner ni en enkel vägbeskrivning & karta som förhoppningsvis hjälper er finna vår skytteanläggning.

Trafikanter från Gävle respektive Norrtälje:
Ni befinner er då på Riksväg 76, då ni når det så kallade Börstils-korset svänger ni mot Uppsala ( Riksväg 288). Efter cirka 200 meter svänger ni därpå höger in på den mindre vägen alldeles framför Börstils Kyrka, därefter fortsätter ni längs den vägen cirka 400 meter. Där finner ni på höger sida om vägen en blå skylt med texten C110 JAKTSKYTTEBANA . Den pekar då ned mot en liten grusväg till vänster. Följ pilen på skylten & fortsätt färden 275 meter så står ni i princip på banorna.

Resenärer från Uppsala:
Cirka 200 meter innan ni når korsningen mellan Riksväg 288 & Riksväg 76, Svänger ni vänster in på den mindre vägen alldeles framför Börstils Kyrka, därefter fortsätter ni längs den vägen cirka 400 meter. Där finner ni på höger sida om vägen en blå skylt med texten C110 JAKTSKYTTEBANA . Den pekar då ned mot en liten grusväg till vänster. Följ pilen på skylten & fortsätt 275 meter så står ni i princip på banorna.

Lämplig parkeringsplats finner ni alldeles till vänster av vägens slut.

Hjärtligt Välkomna till Östhammars JSK