På klubben finns det en kombinerad harbana och 50m bana, en 80m älgbana, 3stycken banor för nordisk trap där en främst används regelbundet. En kombinerad skeet och compak sporting banan. Inomhus har vi även en bana för luftgevär med rörligt mål, som mest används på vintern.

Det finns möjlighet att skjuta in sina kulvapen på två ställen på klubben, en på älgbanan och en på den kombinerade skeet, sportingbanan och inskjutning.
På inskjutningen kan det vara bra att ha en egen måltavla med sig.

Vill du boka en bana kontaktar du Yvonne Andersson 070 2167827

Vi har följande grenar på anläggningen
Hagel
Kula